Denne personvernerklæringen gjelder for tjenesten smitteregistrering.no, en tjeneste levert av WAYS AS (org. nr. 921 369 026).

WAYS AS er databehandler for personopplysninger som behandles gjennom smitteregistrering.no. Vi behandler disse dataene på vegne av våre kunder (behandlingsansvarlig).

Formålet med behandling av personopplysninger
Tjenesten smitteregistrering.no behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Formålet med behandling av personopplysninger ved bruk av tjenesten er å oppfylle de forpliktelsene WAYS AS har påtatt seg i forbindelse med trygg og sikker smitteregistrering av kundens sluttkunder, gjester eller brukere.

Hvilken informasjon lagres
Følgende data innhentes og lagres i forbindelse med smitteregistreringen. Dataene slettes automatisk etter 10 dager både fra produksjonsmiljø og vårt backup-miljø. Etter dette kan ikke opplysningene utleveres.

– Dato og tid for innregistrerte besøk (time stamp)  

– Fullt navn, opplyst bostedskommune og telefonnummer. 

– Eventuell annen fritekst oppgitt i inngående SMS. 

– Bedrifts-ID (Hvilket sted brukeren har sjekket seg inn på)

– Hvilken måte smitteregistreringen ble registrert i (App/SMS eller nettside) 

Alle data og tjenester kjøres på Google Cloud Platform med lagring i Finland.  

Utlevering av personopplysninger
Informasjon som kan knyttes til deg eller dine brukere vil ikke bli delt med andre, med mindre henvendelsen kommer direkte fra relevante helsemyndigheter.

Varsling ved mistenkt smitte:
Dersom en av smitteregistrering.nos kunder gir beskjed om mistenkt smitte, vil smitteregistrering.no sende ut en SMS til alle registrerte mottakere som har sjekket seg inn under kundens bruker-ID. Dette forutsetter at vi får beskjed fra kunden.

WAYS kan dele personopplysningene dine med underleverandører som behandler personopplysningene på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som blant annet hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til WAYS’ databehandlere anses ikke som utlevering. WAYS benytter ikke dataene under noen omstendigheter til andre formål, og oppbevarer heller ikke opplysningen utenfor et dedikert og isolert oppsatt miljø for smitteregistrering.no. 

Sikring av personopplysninger
Personopplysningene lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Det er etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13. Det er kun et fåtall av WAYS’ forhåndsgodkjente medarbeidere som har anledning til å utlevere opplysningene til helsemyndighetene. 

Bruk av underleverandører
Følgende underleverandører benyttes i forbindelse med drift av tjenesten. 

Google Ireland – Servertjenester i Finland 
Formål: Skytjenester knyttet opp til drift av tjenesten samt lagring av smittelister.

Keyteq Labs AS 
Leverandør av SMS-løsningen tjenesten benytter for mottak av SMS.  Servere i Norge. 

Endringer
Vi kan endre denne personvernerklæringen for å følge lovmessige krav, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av data. Vi varsler våre kunder elektronisk ved endringer. 

Sist revidert: 12.01.2021.